Ένθετα – Επένθετα – Υπερένθετα

Ένθετα – Επένθετα – Υπερένθετα. Χρήσιμες Πληροφορίες

Α. Τι είναι;
Αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης δοντιών με εκτεταμένη καταστροφή.

Β. Σε τι διαφέρουν από τις στεφάνες (θήκες);
Οι στεφάνες είναι απαοκαταστάσεις ολικής κάλυψης των δοντιών, δηλαδή το δόντι τροχίζεται περιφερειακά 360 μοίρες και η μασητική του επιφάνεια ταπεινώνεται πλήρως.

Γ. Από τι υλικό κατασκευάζονται;
Σήμερα κατασκευάζονται από αισθητικά υλικά όπως κεραμικό (πορσελάνη) και σύνθετη ρητίνη.

Δ. Σε τι πλεονεκτούν σε σχέση με τις στεφάνες;
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι το δόντι τροχίζεται σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις στεφάνες. Δεδομένο ότι δεν υπάρχει οδοντιατρικό υλικό που να μπορεί να αντικαταστήσεις πλήρως την οδοντική ουσία όσο πιο πολύ δόντι κρατάμε τόσο το καλύτερο για την πρόγνωση αυτού.

Ε. Σε τι μειονεκτούν σε σχέση με τις στεφάνες;
Τα ένθετα – επένθετα – υπερένθετα συγκολλούνται με την οδοντική ουσία που έχει παραμείνει, άρα αυτή πρέπει να είναι επαρκής ποσοτικά και ποιοτικά για την καλή πρόγνωση του δοντιού.

ΣΤ. Σε τι πλεονεκτούν σε σχέση με εμφράξεις (σφραγίσματα);
Τα ένθετα – επένθετα – υπερένθετα κατασκευάζονται στο εργαστήριο και έχουν καλύτερη αντοχή και αισθητική.

Ζ. Σε τι μειονεκτούν από τις εμφράξεις;
Είναι πιο ακριβά (εργαστηριακό κόστος.