Επένθετη οδοντοστοιχία σε 2 εμφυτεύματα με συνδέσμους locator